(Chinhphu.vn) - Con của ông Bùi Quốc Hoạt (hoatbot@...) sinh năm 2007, do không biết, nên ông Hoạt đã đặt tên con trùng tên ông ngoại của ông. Ông Hoạt hỏi trường hợp của con ông có thể đổi tên được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Cá nhân có quyền thay đổi tên khi có lý do chính đáng

Vấn đề ông Hoạt hỏi, Sở Tư pháp TP. Hà Nội trả lời như sau:

Trong phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo  tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có quy định: “Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có quyền thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Trong các trường hợp được thay đổi họ, tên theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự có trường hợp: "Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó".

Đối với trường hợp ông Hoạt hỏi, nếu có căn cứ chứng minh được việc cháu bé trùng tên với ông ngoại của bố cháu (trùng tên với cụ), thì có thể được thay đổi tên theo quy định tại khoản 1.a Điều 27 Bộ luật Dân sự vì việc sử dụng tên của cháu gây "ảnh hưởng đến tình cảm gia đình".

Đề nghị ông Hoạt đến UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho cháu bé để được hướng dẫn làm thủ tục thay đổi tên cho cháu theo quy định tại khoản 1 Điều 37, Điều 38 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Tư pháp Hà Nội đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Thay đổi họ, tên có lý do chính đáng

- Hướng dẫn thủ tục đổi họ tên

- Quy định về thay đổi tên công dân