(Chinhphu.vn) – Ông Phan Hiển Đạt (Cần Thơ) tham gia quân đội trong khoảng thời gian từ tháng 10/1978-11/1982, phục viên tháng 12/1982. Tháng 1/1983, ông làm việc tại Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ và thôi việc vào 7/1994, được giải quyết trợ cấp 1 lần. 

Từ tháng 1/1996, ông Đạt làm việc tại Ban Thương mại (cũ) và hiện công tác tại Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều. Ngày 11/3/2015, ông Đạt được Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ xác nhận: Ngày 12/7/1994, Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ giải quyết cho ông Đạt nghỉ việc theo đơn, đã chi trả trợ cấp 1 lần (từ tháng 1/1983 đến tháng 6/1994).

Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều xác nhận ông Đạt chưa đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Vậy, trường hợp của ông Đạt có được cộng thời gian từ tháng 10/1978 đến tháng 11/1982 để tính hưởng chế độ BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điểm 1 Công văn số 4904/LĐTBXH-BHXH ngày 24/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:

“Người lao động có thời gian tham gia quân đội đã chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau khi làm việc tại cơ quan, đơn vị, xí nghiệp Nhà nước rồi nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần nhưng chưa được tính thời gian tham gia quân đội, sau đó tiếp tục làm việc và đóng BHXH thì thời gian tham gia quân đội mà chưa hưởng trợ cấp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ được cộng nối với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH”.   

Đối chiếu quy định nêu trên, nếu thời gian tính hưởng trợ cấp một lần của ông Đạt không bao gồm thời gian công tác trong quân đội và thời gian công tác trong quân đội chưa hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như đã nêu thì thời gian công tác trong quân đội được cộng nối với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Để có căn cứ giải quyết việc cộng nối thời gian công tác nêu trên, đề nghị ông Đạt cung cấp hồ sơ gốc thể hiện việc giải quyết trợ cấp một lần với thời gian công tác từ tháng 1/1983 đến tháng 6/1994 đến cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , công thời gian công tác , trợ cấp một lần