(Chinhphu.vn) – Việc xây dựng nhà nuôi chim yến phải tuân thủ theo Điều 64 Luật Chăn nuôi và Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Bà Dương Thị Ánh Ngọc (Tây Ninh) hỏi, bà có được phép xây dựng nhà nuôi chim yến trên đất rẫy (cách xa khu dân cư nhưng thuộc thị trấn) của gia đình không? Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT, bà phải làm những thủ tục nào để được cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến?

Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Từ ngày 1/1/2020 khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực thì Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến hết hiệu lực.

Việc xây dựng nhà nuôi chim yến của bà Ngọc phải tuân thủ theo Điều 64 Luật Chăn nuôi và Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Trong đó có quy định vùng nuôi chim yến do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định.

Như vậy, nếu khu đất nhà bà Ngọc nằm trong khu vực vùng nuôi chim yến của tỉnh thì được phép xây dựng nhà nuôi chim yến.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nuôi chim yến , Luật Chăn nuôi , 13/2020/NĐ-CP