(Chinhphu.vn) - Ông Dương Văn Mạnh (Quảng Ninh) là y sỹ y học cổ truyền, đã có Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân, nay muốn đi học tại Khoa y học cổ truyền của Bệnh viện thị xã để xin xác nhận hành nghề, mở phòng chuẩn trị.

Ông Mạnh hỏi, ông học ở khoa y học cổ truyền bệnh viện thị xã có đủ thẩm quyền để xác nhận hay phải đến học tại Bệnh viện y học cổ truyền để được xác nhận?

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 27 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định: Y sỹ y học cổ truyền đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 48 tháng.

Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 quy định: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền: Là bác sỹ hoặc y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền; Phòng chẩn trị y học cổ truyền: Là lương y hoặc là người được cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc là người được cấp Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền;

Căn cứ các quy định hiện hành, ông Dương Văn Mạnh đăng ký hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Khoa y học cổ truyền của bệnh viện để xin xác nhận thời gian hành nghề đảm bảo đủ điều kiện làm phụ trách chuyên môn Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền là đúng theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: y học cổ truyền