(Chinhphu.vn) - Ông Võ Minh Khoa (vietkienbui@...) làm việc trong 1 cơ quan Nhà nước được 10 năm. Khi được nhận vào làm việc, ông Khoa chỉ có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường đại học cấp, sau đó do bị mất bằng đại học nên ông chưa được dự thi công chức.

Tuy nhiên, từ đó đến nay cơ quan vẫn sử dụng ông Khoa làm việc theo chế độ hợp đồng với công việc yêu cầu trình độ đại học và ông tham gia đóng BHXH liên tục. Nay, ông Khoa đã có bằng đại học phù hợp với chuyên môn đang công tác tại cơ quan. Ông Khoa hỏi, ông có được xét tuyển công chức không qua thi tuyển theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ không?

Vấn đề ông Khoa hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Điểm b, khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định, người có kinh nghiệm công tác được xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự  tuyển công chức;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Theo ông Võ Minh Khoa trình bày, khi được nhận vào làm việc tại cơ quan, ông chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường đại học cấp và sau đó bị mất bằng đại học chưa được dự thi công chức, nhưng cơ quan vẫn sử dụng ông làm việc theo chế độ hợp đồng, tham gia đóng BHXH liên tục 10 năm qua với công việc yêu cầu trình độ đại học.

Nếu sự việc đúng như ông Khoa trình bày thì ông có thể được xem xét biên chế vào công chức không thông qua thi tuyển với các điều kiện:

- Trong thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng ông Khoa đã có 60 tháng trở lên được xếp, hưởng lương và đóng BHXH theo tiền lương ngạch chuyên viên và tương đương (ngạch công chức loại A1) ở Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

- Trong 5 năm gần nhất ông Khoa không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, để chứng minh việc ông đã tốt nghiệp đại học từ thời điểm được nhận vào cơ quan làm việc theo chế độ hợp đồng và đã có thời gian trên 60 tháng sử dụng trình độ đào tạo đại học để làm việc, ông cần đến Trường đại học nơi đã học tập trước đây yêu cầu cấp bản sao từ hồ sơ gốc lưu trữ tại nhà trường. Căn cứ vào danh sách sinh viên tốt nghiệp theo ngành học, khóa học, năm tốt nghiệp, số vào sổ văn bằng tốt nghiệp, quyết định công nhận tốt nghiệp đang lưu trữ, Nhà trường sẽ cấp cho ông Khoa bản sao văn bằng tốt nghiệp, hoặc chứng nhận ông đã tốt nghiệp đại học. Đây là tài liệu quan trọng chứng minh trước đây ông đã có bằng đại học và có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đại học. Tài liệu này được dùng làm căn cứ để Hội đồng kiểm tra, sát hạch đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển, đề nghị cơ quan quản lý công chức tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông. 

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.