(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Dung (Bà Rịa-Vũng Tàu) ra trường năm 2011, ngành cử nhân Tiếng Anh và đã học lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1. Bà dạy hợp đồng tại trường tiểu học đến nay.

Bà Dung hỏi, nếu xét tuyển giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học bà có thể sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 không hay phải thay thế bằng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học? Nếu bà không có chứng chỉ mới thì có được xét tuyển không? Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 của bà có còn hiệu lực không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (cấp cho người hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hiện vẫn còn được công nhận giá trị. 

Hiện nay, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập được quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 không phải là Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , tiểu học , nghiệp vụ sư phạm