(Chinhphu.vn) – Ông Trương Đình Bé (Thừa Thiên-Huế) nhập ngũ tháng 8/1978. Từ tháng 1/1979-1/1985, ông làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ Trung đội trưởng. Tháng 11/1986, ông chuyển ngành. Ông Bé hỏi, trường hợp của ông có đủ điều kiện đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì không?

Về vấn đề này, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Hiện nay, việc xét tặng Huân chương Chiến công về thành tích làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, ở Lào thực hiện theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/1/2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó tiêu chuẩn khen thưởng như sau:

Huân chương Chiến công hạng Nhất, tặng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng có 7 năm trở lên làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, ở Lào (đối với cán bộ có 3 năm, trong đó có 1 năm trở lên làm cán bộ Tiểu đoàn).

Huân chương Chiến công hạng Nhì, tặng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng có 5 năm trực tiếp làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, ở Lào (đối với cán bộ có 5 năm, trong đó có 1 năm làm cán bộ Đại đội).

Huân chương Chiến công hạng Ba, tặng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng có 3 năm trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở Campuchia, ở Lào. Những quân nhân có 3 năm làm phái viên đi cùng đội công tác cơ sở của nước bạn. Những quân nhân có 5 năm tuổi quân trở lên, trong đó có 3 năm làm nhiệm vụ ở Campuchia hoặc ở Lào.

Đối với những trường hợp có đủ điều kiện về thời gian nêu trên, nếu bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì không được xét, khen thưởng.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp ông Trương Đình Bé, nếu trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị kỷ luật cảnh cáo và chưa được khen thưởng thì có cơ sở để xem xét đề nghị khen thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Đề nghị ông liên hệ với Cơ quan thi đua, khen thưởng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn tiến hành các thủ tục đề nghị khen thưởng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Huân chương , huy chương , quân nhân , nhiệm vụ quốc tế