(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Thanh (thanhmien80@...) được điều động về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 1997. Hiện nay, gia đình ông đã mua đất làm nhà, định cư lâu dài tại xã đặc biệt khó khăn.

Ông Thanh đã được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP đủ 60 tháng. Ông Thanh hỏi, theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP, ông có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút nữa không?

Trường hợp của ông Thanh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP quy định, đối tượng tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Thanh sẽ được hưởng phụ công tác cấp lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Chế độ phụ cấp với giáo viên luân chuyển công tác

- Nên làm rõ đối tượng hưởng phụ cấp thu hút

- Địa bàn nào được hưởng phụ cấp thu hút?

- Đề xuất địa bàn được hưởng phụ cấp thu hút

- Bộ GDĐT hướng dẫn đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút

- Bổ sung chính sách đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Từ khóa: phụ cấp thu hút , 19/2013/NĐ-CP , vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn