(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Khuông Khá (Quảng Ninh) là đội viên Đề án 500 tri thức trẻ tỉnh Quảng Ninh về công tác tại xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô là vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Khá hỏi, ông có được hưởng 70% phụ cấp thu hút trong thời gian tham gia Đề án không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định, đội viên Đề án 500 được hưởng chính sách như đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Đối chiếu với quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đội viên Đề án 500 được hưởng mức phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm, kể từ ngày có quyết định phân công đội viên về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn của cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan đến chế độ phụ cấp thu hút, Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 839/BNV-TL ngày 25/2/2016, theo đó đồng ý kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thu hút thêm 5 năm kể từ ngày 1/3/2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội tại các địa bàn tỉnh Quảng Ninh gồm Vườn Quốc gia Bái Tử Long và huyện Cô Tô.

Đề nghị ông căn cứ thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để xác định mức hưởng phụ cấp thu hút theo các quy định nêu trên.

(Theo quangninh.gov.vn)