(Chinhphu.vn) Theo giải đáp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trường hợp công dân tuy đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được trên 12 tháng nhưng vì tháng liền kề trước khi thôi việc không đóng BHTN, do đó không được coi là người thất nghiệp nên không đủ điều kiện hưởng BHTN theo quy định.

Bà Lê Thị Ánh Nguyệt (anhnguyet088@...) có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ tháng 4/2011 đến hết tháng 6/2012. Từ tháng 7/2012 đến tháng 10/2012 bà Nguyệt nghỉ thai sản. Sau khi hết thời gian thai sản bà đã xin nghỉ không hưởng lương thêm 3 tháng. Đến tháng 2/2013 bà Nguyệt trở lại công ty làm việc, nhưng do công ty đang gặp khó khăn không có việc làm nên bà Nguyệt không được đóng BHXH, BHTN từ tháng 11/2012 đến nay. Đến cuối tháng 9/2013 bà Nguyệt xin nghỉ việc.

Sau khi chốt sổ BHXH, bà Nguyệt có thời gian tham gia BHTN là 1 năm 3 tháng. Khi bà Nguyệt đến đăng ký hưởng BHTN tại Trung tâm giới thiệu việc làm thì được trả lời là không đủ điều kiện hưởng BHTN. Bà Nguyệt hỏi, với thời gian đóng BHTN như vậy thì bà có được hưởng BHTN không?

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

 Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN đã được sửa đổi, bổ sung thì người thất nghiệp là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng BHTN đủ 12 trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN đã được sửa đổi, bổ sung thì người đang đóng BHTN là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN, tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

- Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

- Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị.

Như vậy, bà Ánh Nguyệt tuy đóng BHTN được 1 năm 3 tháng nhưng vì tháng liền kề trước khi thôi việc không đóng BHTN, do đó không được coi là người thất nghiệp nên không đủ điều kiện hưởng BHTN theo quy định tại Điều 15 Nghị định 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung nêu trên

Chinhphu.vn

Từ khóa: 127/2008/NĐ-CP