(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Quang (TP. Hồ Chí Minh) hỏi, người có công với cách mạng đã được phê duyệt hỗ trợ xây mới nhà ở theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng, nhưng chỉ xây lại nhà ở trên cơ sở hiện trạng nhà cũ thì có phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng không?

Vấn đề ông Quang hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với trường hợp người có công đã được phê duyệt trong Đề án của địa phương theo quy định của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở mà có nhà ở xây mới lại trên hiện trạng nhà ở cũ cấp 4 (tường gạch, cột gạch, mái tôn…) nếu thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải làm thủ tục cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức đoàn thể tại địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ người có công làm thủ tục cấp phép xây dựng để họ hoàn thành việc xây mới nhà ở này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Người có công , hỗ trợ về nhà ở , cấp phép xây dựng