(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Lục Văn Bạn (thôn Bản Khúa, xã Bằng Thành, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn), đến thời điểm hiện tại (ngày 13/8/2013) các hộ dân trên địa bàn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ trồng rừng mức 5.000.000 đồng/ha cho năm 2011-2012.

 
Ảnh minh họa

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Bạn đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chính sách cho người dân.

Về phản ánh của ông Lục Văn Bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau:

Năm 2011-2012, việc trồng rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-BNN-BTC ngày 23/6/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015.

Theo hướng dẫn tại Thông tư, cơ chế hỗ trợ đầu tư trồng rừng trong 3 năm (Năm thứ nhất, hỗ trợ tiền cây giống, tiền khảo sát thiết kế và phần tiền hỗ trợ còn lại sẽ được chi trả vào năm thứ ba, khi rừng đạt 32-36 tháng tuổi).

Huyện Pác Nặm là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP nên suất đầu tư của Chính phủ là 4.000.000đ/ha. Do vậy, nếu trừ tiền cây giống (theo đơn giá cây giống do UBND tỉnh phê duyệt hàng năm) do Dự án cung cấp thì số tiền mỗi hộ gia đình được hưởng khoảng 2.000.000đ/ha và sẽ được chi trả vào năm thứ ba.

Ngoài hỗ trợ từ phía Trung ương, UBND tỉnh có quyết định hỗ trợ 1.000.000đ/ha/2năm (1 năm trồng và 1 năm chăm sóc trong giai đoạn 2012-2015) tiền nhân công trồng rừng cho người dân (theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

Như vậy, các hộ trồng rừng năm 2012 đã được chi trả tiền hỗ trợ 500.000đ/ha. Các hộ trồng rừng năm 2011 không có tiền hỗ trợ của tỉnh mà chỉ được hưởng theo cơ chế của Quyết định 147/2007/QĐ-TTg .

Trường hợp của ông Lục Văn Bạn ở thôn Bản Khúa, xã Bằng Thành, huyện Pắc Nặm, năm 2011-2012 gia đình ông không tham gia trồng rừng. Đến năm 2013 gia đình ông Bạn có trồng 7,6 ha rừng keo. Hiện nay Ban Quản lý Dự án đang chuẩn bị tiến hành nghiệm thu thanh toán.

Nếu rừng đạt tiêu chuẩn nghiệm thu thì ông Bạn sẽ được hưởng hỗ trợ từ nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh theo đúng quy định.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân