(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Ngọc (Gia Lai) công tác tại trường tiểu học. Năm học 2018-2019, 2019-2020, giáo viên thể dục tại trường được UBND huyện cho chỉ tiêu hợp đồng trong biên chế dạy thể dục đủ 23 tiết/tuần. Cuối năm, bộ phận chuyên môn đề nghị trường chi trả chế độ giờ thực hành 1% lương tối thiểu/tiết.

Tuy nhiên kế toán nhà trường cho biết giáo viên hợp đồng không được hưởng chế độ bồi dưỡng tiết thực hành theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Ngọc hỏi, như vậy có đúng không? Phó Hiệu trưởng dạy thể dục 4 tiết/tuần thì có hưởng các chế độ theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao thực hiện theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giáo viên dạy thể dục tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được chi trả chế độ bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành giáo dục, nhiều địa phương không đủ giáo viên giảng dạy ở một số bộ môn chuyên biệt, nhằm khắc phục tình trạng này Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Theo đó, cho phép hợp đồng lao động đối với giáo viên để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên ở các địa phương.

Chế độ chính sách giáo viên hợp đồng thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đề nghị ông Nguyễn Ngọc phản ánh với cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng lao động để được xem xét giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên thể dục , hợp đồng , giờ thực hành