(Chinhphu.vn) - Bà Hà Dan là người dân tộc Mường, tốt nghiệp Đại học sư phạm, chuyên ngành giáo dục tiểu học và được nhận công tác tại trường tiểu học, xếp ngạch giáo viên tiểu học cao cấp với thời gian tập sự là 12 tháng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo bà Hà Dan phản ánh, có trường hợp đồng nghiệp của bà học hệ Trung học sư phạm tiểu học, thời gian tập sự là 6 tháng. Bà Hà Dan muốn được biết, bà có thể hiểu thời gian tập sự là thời gian học việc không? Tại sao bà lại phải thử việc lâu hơn người tốt nghiệp hệ trung học?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Hà Dan hỏi như sau:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Nội dung tập sự bao gồm:

- Nắm vững quy định của Luật Viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

- Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

- Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Căn cứ Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo (đang còn hiệu lực), hiện nay có 3 ngạch giáo viên bậc tiểu học, gồm: ngạch giáo viên tiểu học (mã ngạch 15.114) trình độ đào tạo trung cấp; ngạch giáo viên tiểu học chính (mã ngạch 15a.204) trình độ đào tạo cao đẳng; ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (mã ngạch 15a.203) trình độ đào tạo đại học.

Trước ngày 1/6/2012, theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, thời gian thử việc (nay gọi là tập sự) đối với người tuyển dụng sau khi ký hợp đồng làm việc lần đầu được thực hiện như sau: Đối với ngạch viên chức loại A (trình độ đào tạo đại học, cao đẳng) thời gian thử việc là 12 tháng. Đối với ngạch viên chức loại B (trình độ đào tạo trung cấp) thời gian thử việc là 6 tháng.

Kể từ ngày 1/6/2012, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, chế độ thử việc đối với viên chức được gọi là chế độ tập sự. Hiện nay, tại các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục áp dụng chế độ tập sự 12 tháng đối với người được tuyển dụng vào ngạch viên chức có trình độ đại học, cao đẳng; chế độ tập sự 6 tháng đối với người được tuyển dụng vào ngạch viên chức có trình độ trung cấp.

Trả lời các thắc mắc của bà Hà Dan, theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì thời gian tập sự nhằm để người được tuyển dụng làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Như vậy, thời gian tập sự không phải là thời gian học việc tại đơn vị tuyển dụng như cách hiểu của bà Hà Dan, mà là thời gian tập thực hành các công việc đã được đào tạo.

So sánh tiêu chuẩn ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (mã ngạch 15a.203) trình độ đào tạo đại học với tiêu chuẩn ngạch giáo viên tiểu học (mã ngạch 15.114) trình độ đào tạo trung cấp thì thấy yêu cầu của ngạch giáo viên tiểu học cao cấp cao hơn so với yêu cầu của ngạch giáo viên tiểu học.

Vì thế, người được tuyển dụng cần phải có đủ thời gian tập sự tương ứng với yêu cầu, tiêu chuẩn của ngạch được tuyển dụng, để trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Việc cơ quan quản lý viên chức, đơn vị sử dụng viên chức áp dụng chế độ tập sự 12 tháng đối với người được tuyển dụng vào ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (có trình độ đại học); chế độ tập sự 6 tháng đối với người được tuyển dụng vào ngạch giáo viên tiểu học (có trình độ trung cấp) là phù hợp với quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Chế độ tập sự