(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Ngọc Hạnh (Hà Nội) hỏi: Các công trình do cấp huyện làm chủ đầu tư đều là gói thầu quy mô nhỏ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhưng khối lượng, số lượng công việc lại không thể xác định được chính xác. Vậy việc áp dụng hình thức hợp đồng đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ như thế nào là phù hợp?

Bà Hạnh dẫn chứng, công trình cải tạo, khi phá dỡ phần này thì lại hỏng phần kia dẫn đến phải làm để cho phù hợp với công năng sử dụng cũng như đảm bảo kết cấu, nếu vậy sẽ làm tăng khối lượng. Do đó, khi áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá trọn gói sẽ xảy ra việc sai phạm về số lượng, khối lượng công việc.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm c, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói.

Theo đó, đối với gói thầu xây lắp do cấp huyện làm chủ đầu tư nằm trong hạn mức gói thầu quy mô nhỏ thì phải áp dụng loại hợp đồng trọn gói. Trường hợp gói thầu là quy mô nhỏ nhưng không thể xác định được chính xác số lượng, khối lượng công việc thì có thể áp dụng mức dự phòng tối đa theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cho phát sinh khối lượng để xác định giá gói thầu.

Chinhphu.vn
 

Từ khóa: Luật Đấu thầu , gói thầu quy mô nhỏ , hợp đồng trọn gói