(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Thái Cảnh (Bình Định) có thời gian đóng quân tại Lộc Bình, Lạng Sơn từ tháng 4/1981 đến tháng 4/1982, thuộc D bộ D2E49 Đoàn 530, Bộ Tư lệnh Công binh và tại Hữu Lũng, Chi Lăng, Lạng Sơn từ tháng 4/1982 đến tháng 8/1983, thuộc C36, Phòng Hậu cần Đoàn 530, Bộ Tư lệnh Công binh.

Ông Cảnh đã làm hồ sơ để đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT từ HT3 lên HT2 nhưng bị trả lại vì trong quyết định xuất ngũ không ghi địa điểm nơi đóng quân theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Ông Cảnh hỏi, ông có được đổi mã quyền lợi BHYT không? Nếu được, ông phải làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông (theo nội dung hỏi) thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, nếu có đủ hồ sơ, giấy tờ khác liên quan chứng minh đã đóng quân trên địa bàn xảy ra chiến sự, địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự (theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) hoặc được điều động, bổ sung vào các đơn vị trực tiếp tham gia chiến đấu theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì ông được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT theo quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh có ký hiệu là HT2 (được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Chinhphu.vn