(Chinhphu.vn)Ông Dư Chí Lộc (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhập ngũ vào tháng 2/1967 tại đơn vị C2D7F42, xuất ngũ tháng 4/1974. Năm 1979 ông Lộc lập gia đình, sinh 2 người con nhưng đều bị dị tật.

Ông Lộc đã được công nhận bị nhiễm chất độc hóa học, tuy nhiên 2 người con lại không được công nhận bị dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc hóa học. Ông Lộc đề nghị hướng dẫn về trường hợp 2 người con của ông.

Về trường hợp này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hà Nội hướng dẫn hồ sơ giải quyết chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến hóa học như sau:

- Bản sao cá nhân (mẫu HH1)

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Tân, Vĩnh Giang, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) của bố hoặc mẹ gồm: Giấy Chứng nhận XYZ; Quyết định phục viên, xuất ngũ; Giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; các giấy tờ khác chứng minh có thời gian tham gia chiến trường tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30/4/1975 trở về trước; Bản sao Lý lịch Đảng viên, Lý lịch quân nhân, Lý lịch cán bộ; Huân huy chương chiến sĩ giải phóng.

- Một trong các giấy tờ liên quan đến Y tế như sau:

Bản tóm tắt bệnh án điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại các khoản 14, 15 (chậm phát triển tâm trí hoặc gọi là chậm phát triển trí tuệ), 16 và 17 Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH tại các Bệnh viện của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên hoặc Giấy ra viện của các Bệnh viện tuyến Trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Bản tóm tắt bệnh án và giấy ra viện phải được giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu.

Danh mục bệnh tật, dị dạng dị tật đối với con quy định như sau:

- Các bất thường sinh sản (Inusual births)

- Rối loạn tâm thần (Mental disorders)

- Các dị dạng, dị tật bẩm sinh

- Tật gai sống chẻ đôi (Spina Bifida)

Nếu trường hợp con ông mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật theo quy định trên, đề nghị ông Lộc hoàn thiện hồ sơ nộp tại UBND phường Thanh Xuân Trung để giải quyết chế độ theo quy định.

Chinhphu.vn