(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đặng Phước An (ananvn169@...) hỏi: Hồ sơ mở tài khoản cho nhà thầu nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam ngoài các biểu mẫu mở tài khoản theo quy định của ngân hàng, giấy phép xây dựng, thì nhà thầu cần cung cấp thêm giấy tờ gì?

Đối với việc quản lý tài khoản đồng Việt Nam của nhà thầu nước ngoài, tài khoản được mở dựa trên giấy phép xây dựng với phạm vi công việc được Bộ Xây dựng cho phép. Ông An hỏi, vậy có phải tài khoản chỉ được dùng để thu, chi các nội dung có liên quan đến dự án đó thôi không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Điều 12 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định về hồ sơ mở tài khoản thanh toán đối với các loại tài khoản thanh toán, bao gồm: Hồ sơ đối với tài khoản thanh toán của cá nhân; Hồ sơ đối với tài khoản thanh toán của tổ chức; Hồ sơ đối với tài khoản thanh toán chung.

Việc sử dụng tài khoản đồng Việt Nam quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 1/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép và Thông tư số 23/2014/TT-NHNN.

Đề nghị ông Nguyễn Đặng Phước An căn cứ vào các quy định hiện hành nêu trên để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu nước ngoài , mở tài khoản