(Chinhphu.vn) – Bà nội của ông Nguyễn Văn Lập (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là thân nhân liệt sĩ, mẹ đẻ của ông là cựu thanh niên xung phong, đang hưởng chính sách như thương binh. Năm 2014, gia đình ông Lập phá dỡ nhà ở cũ, xây dựng nhà ở mới.

Sau khi hoàn thành công trình, gia đình ông Lập đã gửi hồ sơ lên chính quyền địa phương đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Lập vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Ông Lập đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm giải quyết chế độ cho gia đình của ông.

Về vấn đề này, UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thông tin kết quả xử lý như sau:

Trên cơ sở báo cáo, danh sách thẩm định của ban chỉ đạo triển khai xét duyệt nhà ở của các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo rà soát nhà ở huyện đã trình tỉnh đợt 1 và đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt hỗ trợ đối với 650 hộ, trong đó có bà Nguyễn Thị Năm, là bà nội của ông Nguyễn Văn Lập.

Tuy nhiên, trong năm 2014, huyện Nam Đàn mới được tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí cho 49 hộ, trong đó có 36 hộ xây mới và 13 hộ sửa chữa, nhưng bà Nguyễn Thị Năm không có trong danh sách trình xem xét cấp kinh phí hỗ trợ đợt 1.

Hiện nay UBND huyện Nam Đàn đang chờ phân khai kinh phí từ tỉnh và Chính phủ, khi nào có kinh phí và chủ trương thì Ban chỉ đạo huyện sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ nhà ở , người có công