(Chinhphu.vn) – Con của ông Nguyễn Văn Tuấn (tỉnh Hậu Giang) đang học tiểu học, khi khám bệnh tại Bệnh viện Võ Trường Toản, tỉnh Hậu Giang, bác sỹ yêu cầu phải có thẻ học sinh mới cho thanh toán bảo hiểm y tế. Ông Tuấn hỏi, bác sỹ yêu cầu như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh phải có trình kèm giấy tờ tùy thân có ảnh. Học sinh dưới 14 tuổi nếu có thẻ học sinh thì trình thẻ học sinh, tuy nhiên Bộ Giáo dục không quy định bắt buộc các cơ sở giáo dục phải cấp thẻ học sinh, vì vậy, yêu cầu của bác sỹ không hoàn toàn đúng. Gia đình có thể xin xác nhận của nhà trường (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai ảnh) để chứng minh về nhân thân cho con theo quy định khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , khám bệnh , chữa bệnh , thẻ BHYT