(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Dương Đức Hoài Khánh (Thừa Thiên Huế) có lao động làm việc từ ngày 1/9/2008, tham gia đủ các chế độ bảo hiểm. Tháng 2/2016, lao động này nộp đơn xin nghỉ việc. Ông Khánh hỏi, chế độ, chính sách giải quyết cho lao động thôi việc như thế nào?

Vấn đề ông Khánh hỏi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định của Bộ luật Lao độngLuật Việc làm, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì được hưởng các chế độ sau:

Trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động chi trả theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ.

Trợ cấp thất nghiệp do cơ quan BHXH chi trả theo quy định tại Điều 49, Điều 50 của Luật Việc làm năm 2013 và Mục 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2009 (Điều 140 của Luật BHXH năm 2006).

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thôi việc , trợ cấp , bảo hiểm thất nghiệp