(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thúy Nga làm việc tại công ty tư nhân nhưng không có hợp đồng lao động và không đóng BHXH. Bà Nga hỏi, bà muốn đóng BHXH và BHYT thì phải làm thế nào?

Trường hợp làm việc công ty tư nhân mà không ký hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;”.

Tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Tại Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình:

“1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

 2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 1 Điều này”.

Như vậy, nếu bà làm việc công ty tư nhân mà không ký hợp đồng lao động thì bà không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Nếu bà có nhu cầu muốn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thì liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được tư vấn về mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện hoặc liên hệ UBND xã phường hoặc các Đại lý thu BHYT nơi cư trú để làm thủ tục tham gia BHXY hộ gia đình.

Những thành viên trong gia đình bà có tên trong sổ hộ khẩu cùng bà nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT khác thì bắt buộc phải kê khai tham gia BHYT hộ gia đình cùng bà.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , HĐLĐ