(Chinhphu.vn) - Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không quy định điều kiện về tuổi bổ nhiệm.

Cơ quan bà Nguyễn Thu Hiền có kế hoạch bổ nhiệm kế toán trưởng cho một đơn vị quản lý nhà nước. Công chức này đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của kế toán trưởng theo quy định tại Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 và Luật Kế toán, tuy nhiên công chức này chỉ còn 4 năm công tác là sẽ đến tuổi nghỉ hưu (cơ quan đã giao phụ trách kế toán cho công chức này được 1 năm, hiện tại đã hết thời gian giao phụ trách kế toán).

Bà Hiền hỏi, công chức này có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng không, có quy định về độ tuổi bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu đối với cơ quan quản lý nhà nước không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không quy định điều kiện về tuổi bổ nhiệm.

Vì vậy, trường hợp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của kế toán trưởng theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán thì có thể xem xét bổ nhiệm kế toán trưởng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: kế toán trưởng , bổ nhiệm , quản lý nhà nước