(Chinhphu.vn) – Mẹ của bà Trương Thị Thu Hà đứng tên sở hữu ngôi nhà tại đội 2, thôn Cao Cựu, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Năm 2017 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị lũ cuốn trôi, gia đình bà Hà đã nhiều lần làm hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận nhưng không được.

Theo cơ quan địa chính, do không có hồ sơ lưu trữ mảnh đất này tại xã và huyện nên không thể cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để gia đình bà được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo giao UBND thị xã Ba Đồn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, xác minh và xử lý kiến nghị của bà Trương Thị Thu Hà theo quy định, báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản cho UBND tỉnh đồng thời trả lời cho bà Hà trước ngày 25/2/2020.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , hồ sơ lưu trữ , thất lạc