(Chinhphu.vn) Trường hợp không phải là công chức mà thuộc diện giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Từ tháng 5/2010 trở về trước, bà Trần Thị Kim Huyền (huyenml2005@...) công tác tại Sở Công Thương Bình Phước, hưởng lương theo ngạch công chức loại A2 (mã ngạch 01 002), bậc 4, giữ chức vụ Trưởng phòng, hệ số phụ cấp chức vụ 0,5. Từ tháng 6/2010, bà Huyền được điều động và bổ nhiệm về làm Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Bình Phước (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở), hưởng lương mã ngạch 01 002, bậc 4, hàng tháng cơ quan trực tiếp trừ tiền lương của bà Huyền để đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bà Huyền đã tham gia công tác từ tháng 6/1980 tại cơ quan quản lý nhà nước đúng 30 năm và hơn 3 năm tại đơn vị sự nghiệp, đến tháng 12/2014 bà Huyền được nghỉ hưu theo chế độ, Vậy, bà Huyền có thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp không ?

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 12/12/2012 thì người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động:

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 quy định những người là công chức thì người đứng đầu đơn vị  sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện  ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là công chức.

Như vậy, nếu bà Huyền không phải là công chức theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP nêu trên mà thuộc diện giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 100/2012/NĐ-CP , Luật Bảo hiểm xã hội