(Chinhphu.vn) - Bà nội của ông Nguyễn Tấn Lực (TPHCM) là Mẹ Việt Nam anh hùng, được cấp thẻ BHYT mã số CC1. Vừa qua bà nội ông điều trị bệnh tại Bệnh viện Mắt TPHCM nhưng chỉ được tính phí BHYT mức 60%, phải nộp 40%, như vậy là đúng hay sai? Mã BHYT CC1 được miễn 100% viện phí trong trường hợp nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời như sau:

Đối tượng người có công với cách mạng mang mã thẻ CC1 được hưởng quyền lợi 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng nơi quy định, khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc các bệnh viện tuyến huyện, khám chữa bệnh tại cơ sở khác nếu có giấy chuyển tuyến từ cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc các bệnh viện tuyến huyện.

Trường hợp bà của ông Lực điều trị nội trú tại Bệnh viện Mắt TPHCM mà không có giấy chuyển viện của cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc của các bệnh viện tuyến huyện thì sẽ được 60% chi phí khám chữa bệnh (Bệnh viện Mắt là bệnh viện tuyến tỉnh) là đúng theo quy định tại tiết b, mục 3 Điều 22 của Luật BHYT.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , thẻ BHYT , 100% , chi phí