(Chinhphu.vn) – Chồng của bà Đinh Thị Tâm làm nhân viên bảo vệ theo hợp đồng tại trường học ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, mức lương 2.200.000 đồng/tháng, thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định cho khu vực TP. Hạ Long.

Theo giải thích của nhà trường, mức lương tối thiểu vùng chỉ áp dụng cho doanh nghiệp, các lao động ngoài biên chế áp dụng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và lao động. Bà Tâm hỏi, nhà trường trả lời như trên có đúng không? Trường hợp của chồng bà được áp dụng theo chế độ tiền lương nào?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Luật BHXH, Bộ luật Lao động, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, Nghị định số 122/2015/NĐ-CP, Nghị định số 66/2013/NĐ-CP, Nghị định số 47/2016/NĐ-CP và Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; ngày 7/7/2016, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 1500/BHXH-QLT về việc tiền lương đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Tại Mục 2 của Công văn số 1500/BHXH-QLT có nội dung, người lao động ký hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên (từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017), hợp đồng không xác định thời hạn, thì mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện như sau: Nếu mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thực hiện theo hệ thống thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2014/NĐ-CP thì tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức tiền lương cơ sở.

Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động và mức tiền lương này không được thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, nếu chồng bà Tâm được trường ký hợp đồng lao động bằng tiền công thì từ ngày 1/1/2016 mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN không được thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lương tối thiểu vùng , hợp đồng lao động , BHXH