(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Bùi Xuân Định đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do hoạt động chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc gây ra.

Theo phản ánh của ông Định, Công ty TNHH Đại Thành Lộc thành lập năm 2007, có địa chỉ tại xóm 10, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Công ty có trại chăn nuôi lợn siêu nạc, quy mô 4.000 con. Trại lợn nằm ở thượng nguồn hồ Tràng Đen. Toàn bộ chất thải, chất tẩy rửa từ trại đều xả thẳng xuống hồ.

Hồ Tràng Đen là nguồn nước chính của hàng ngàn hộ dân xã Nam Hưng. Hàng chục năm qua, hoạt động của trại lợn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Gần đây, khi Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước giếng để kiểm tra thì các chỉ số đều vượt mức an toàn.

Ông Định đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết để bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.


Ảnh trang trại lợn do ông Bùi Xuân Định cung cấp

Về kiến nghị của ông Bùi Xuân Định, UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến như sau:

Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 451/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại cuộc họp giải quyết vấn đề về môi trường tại trang trại lợn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc (xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An và các sở, ngành, UBND các cấp đã tiếp tục triển khai các nội dung công việc được giao.

Ngày 16/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4735/BC-STNMT báo cáo về việc giải quyết vấn đề môi trường trại lợn Công ty TNHH Đại Thành Lộc và hồ Tràng Đen.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Đại Thành Lộc đã triển khai các nội dung để khắc phục tình trạng ô nhiễm như sau:

Tiến hành xử lý xác lợn chết, phun khử trùng, tiêu độc, thực hiện phòng chống dịch bệnh, hoàn thành ngày 4/8/2020. Lắp thêm hệ thống xử lý mùi tại chuồng trại, hoàn thành ngày 14/8/2020. Thay thế, sửa chữa bạt chống thấm tại hồ lắng nước thải, hoàn thành ngày 16/8/2020. Thay thế mương dẫn nước thải bằng đường ống nhựa PVC, hoàn thành ngày 17/8/2020. Đã tiến hành đào đắp đê quai ngăn nước mưa từ khu vực xung quanh không cho chảy vào hệ thống xử lý nước thải, hoàn thành ngày 14/9/2020.

Đồng thời, Công ty đang triển khai xử lý nước mặt ô nhiễm tại hồ gom nước mặt của trang trại, cải tạo thành hồ xử lý nước thải không cho nước mưa chảy vào hồ. Nghiên cứu thay đổi công nghệ hệ thống xử lý nước thải bảo đảm tuần hoàn tái sử dụng 100% nước thải phục vụ chăn nuôi không thải ra ngoài môi trường, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Trong thời gian khắc phục các tồn tại, hạn chế về bảo vệ môi trường, Sở đã yêu cầu Công ty TNHH Đại Thành Lộc thực hiện giảm tổng đàn phù hợp với quy mô, công suất và đáp ứng hệ thống xử lý nước thải hiện có, đồng thời có giải pháp không cho nước thải xả ra ngoài môi trường.

Hiện nay Công ty giảm tổng đàn xuống 6.600 con/6.830 con và đang thực hiện tuần hoàn tái sử dụng nước thải, không thải ra ngoài môi trường.

Để tiếp tục giải quyết các kiến nghị của người dân, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Đại Thành Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung sau:

- Yêu cầu Công ty TNHH Đại Thành Lộc thực hiện nghiêm chỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện Nam Đàn, UBND xã Nam Hưng và các cơ quan có liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình khắc phục các tồn tại của Công ty TNHH Đại Thành Lộc và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất và báo cáo UBND tỉnh các nội dung: Chỉ đạo sản xuất nước khu vực nông thôn các xóm Tràng Đen, Bắc Sơn, Cao Hùng, Đình Long, Phòng Sơn thuộc xã Nam Hưng bảo đảm theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An triển khai nạo vét lòng hồ Tràng Đen để làm sạch hồ, cải thiện chất lượng nước hồ.

- Giao UBND huyện Nam Đàn, UBND xã Nam Hưng tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động người dân bình tĩnh, ổn định đời sống, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Giám sát quá trình khắc phục các tồn tại của Công ty TNHH Đại Thành Lộc. Kiểm tra, xử lý nghiêm các nguồn thải của cơ sở/hộ gia đình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ có xả chất thải chưa xử lý vào hồ Tràng Đen. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong sản xuất nước cho các xóm bảo đảm đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, cũng như nạo vét làm sạch hồ Tràng Đen để cải thiện chất lượng nước hồ.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4735/BC-STNMT nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh có ý kiến như sau:

Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nam Đàn tiếp tục rà soát để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và các nội dung theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình khắc phục các tồn tại của Công ty TNHH Đại Thành Lộc; trên cơ sở kết quả khắc phục các tồn tại của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện của các Sở, UBND huyện Nam Đàn để chủ động tham mưu UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn