(Chinhphu.vn) - Tuổi trong hồ sơ đảng viên của ông Phạm Minh Vân cao hơn tuổi trong hồ sơ cán bộ. Cơ quan căn cứ tuổi trong hồ sơ đảng viên cho ông nghỉ hưu. Ông Vân hỏi, văn bản nào quy định lấy tuổi trong hồ sơ đảng viên làm căn cứ để tính tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức? Việc giải quyết cho nghỉ hưu căn cứ vào tuổi trong hồ sơ đảng viên là đúng hay sai? 

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Ngày 7/12/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với người nghỉ hưu theo kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 13-TB/TW.

Theo đó, những trường hợp đã được cơ quan căn cứ Thông báo số 13-TB/TW ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí mà hồ sơ, giấy tờ chưa có sự thống nhất về ngày, tháng, năm sinh thì cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) để xác định tuổi đời của cán bộ.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: nghỉ hưu , lý lịch đảng viên