(Chinhphu.vn) - Bà Diễm Hồng (luckystar811445@...) thắc mắc: Bà tôi hiện đang hưởng quyền lợi BHYT theo mã KC7, nhưng bà tôi lại có Huân chương kháng chiến, tôi muốn làm hồ sơ đổi mã quyền lợi cho bà từ KC7 thành KC2. Tuy nhiên, theo trả lời của cán bộ BHXH huyện, trường hợp của bà tôi chỉ được đổi từ mã KC7 sang CK2, như vậy có đúng không?

Bà Hồng cũng muốn được biết, đối tượng là người có công với cách mạng và đối tượng là người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ được phân biệt như thế nào?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời thắc mắc của bà Hồng như sau:

Trường hợp người tham gia kháng chiến có Huân, huy chương theo quy định sẽ được đổi mã thẻ BHYT từ quyền lợi 7 sang quyền lợi 2 (KC7 -> KC2).

Người có công với cách mạng là các đối tượng được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, như: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh... khác hẳn với đối tượng người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trường hợp bà của bà Hồng, cán bộ của BHXH huyện giải thích như vậy là chưa đúng, bà Hồng có thể gặp lãnh đạo BHXH huyện để yêu cầu được hướng dẫn giải quyết đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẻ BHYT , mã thẻ BHYT