(Chinhphu.vn) – Bố của ông Nguyễn Văn Dũng (Đà Nẵng) là liệt sĩ, bản thân ông là thương binh. Nay ông cần xây mới lại nhà. Ông Dũng hỏi, ông được hỗ trợ những gì và thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trường hợp ông Nguyễn Văn Dũng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận là thương binh (đồng thời là con liệt sĩ) thì thuộc diện xem xét hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Theo quy định hiện hành, các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của cấp xã, gồm: Đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện Hội Cựu chiến binh) đánh giá hiện trạng, chất lượng ngôi nhà hiện tại của ông Dũng để đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ tương ứng, cụ thể mức xây mới là 40 triệu đồng, mức sửa chữa là 20 triệu đồng. Đề nghị ông gửi đơn tới UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Người có công , hỗ trợ về nhà ở