(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Châu (tỉnh Bình Dương) hỏi: Tại Khoản 3 Điều 166 Bộ Luật Lao động 2012 quy định, năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Vậy, điều kiện như thế nào thì mới được áp dụng quy định này?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Châu như sau:

Khoản 3, Điều 166 Bộ luật Lao động áp dụng chung cho người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, không phân biệt là người lao động cao tuổi, lao động nữ, lao động nam... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có nhiều ý kiến đề nghị phải làm rõ quy định này áp dụng như thế nào đối với người lao động cao tuổi vì Khoản 2 Điều 166 Bộ luật Lao động đã quy định “người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian”.

Vì vậy, Chính phủ đã quy định nội dung này tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013, cụ thể: Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.

Chinhphu.vn