(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Nguyễn Thế Tôn (Hà Nội) chuyên thực hiện tổng thầu các dự án công nghiệp, trong dự án có công trình nhà văn phòng (cũng là trụ sở công ty bên chủ đầu tư). Công ty dự định tham gia đấu thầu các gói thầu xây dựng công trình dân dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng hợp đồng của công ty ông Tôn không đáp ứng yêu cầu. Trong khi tra cứu các quy định của pháp luật hiện hành thì ông Tôn nhận thấy công trình hoàn toàn bảo đảm và đáp ứng về phân loại công trình.

Ông Tôn hỏi, vậy nhà văn phòng, nhà làm việc, trụ sở làm việc của doanh nghiệp, nhà điều hành công ty nằm trong dự án công nghiệp (dự án bao gồm nhiều công trình) có phải công trình dân dụng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Tiết e Điểm 2 Mục I  Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đối với công trình xây dựng độc lập sử dụng làm: nhà văn phòng; nhà làm việc; trụ sở làm việc; nhà điều hành công ty nằm trong dự án công nghiệp theo được phân loại là loại Công trình dân dụng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phân loại công trình , cấp công trình