(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Dư Văn Đệ (TP. Hà Nội), ông Đệ là thương binh hạng 2/4, hưởng chế độ hưu trí, được cấp mã thẻ BHYT loại HT2, mà không phải mã thẻ BHYT đối với người có công với cách mạng. Ông Đệ hỏi, mã thẻ BHYT của ông như thế là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Luật BHYT quy định: Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT.

Tại Khoản 2 Điều 13 quy định: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật".

Do vậy, ông Đệ là đối tượng hưởng lương hưu, thuộc nhóm do tổ chức BHXH đóng, đứng trước đối tượng người có công thuộc nhóm ngân sách Nhà nước đóng và được cấp thẻ theo mã HT2 là đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: mã thẻ BHYT , người có công , HT2