(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Châu Thị Hằng, vừa qua Chính phủ thực hiện hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong đó có tỉnh Phú Yên. Theo phân bổ của tỉnh, mỗi nhân khẩu trong hộ gia đình sẽ được nhận15 kg gạo, nhưng thực tế tại phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu nhận chỉ số ít hộ được nhận.

Chính quyền địa phương cho biết, chỉ người nghèo và người già được nhận gạo. Bà Hằng hỏi, việc phát gạo như vậy có đúng không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2804/LĐTBXH-BTXH ngày 23/8/2021 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ thiếu đói do dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không bảo đảm được đời sống và các đối tượng thiếu đói do thiên tai, dịch bệnh và lý do bất khả kháng khác.

Theo như bà Hằng hỏi, việc UBND phường Xuân Thành phát gạo cho hộ nghèo là đúng, còn hộ có người già phải là người khó khăn, ngoài ra địa phương phải xem xét cho những trường hợp người có hoàn cảnh khó khăn không bảo đảm được đời sống và các đối tượng thiếu đói do thiên tai, dịch bệnh và lý do bất khả kháng khác.

Vấn đề này cần được các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, xác minh cụ thể tại UBND phường Xuân Thành mới trả lời chính xác cho câu hỏi của bà.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ gạo , khó khăn , dịch COVID-19