(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Duy Hiệp (Thái Bình) là sĩ quan dự bị được nhận phụ cấp hàng tháng nhưng do điều kiện đi làm xa không về nhận thường xuyên được. Ông Hiệp hỏi, ông có thể đăng ký để nhận phụ cấp này qua thẻ ATM thay vì đến trực tiếp không?

Về vấn đề này, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị: Tháng 12 hàng năm, sau khi Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chủ trì sinh hoạt thì Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổ chức chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Do đó, ông Phạm Duy Hiệp nếu đủ điều kiện được hưởng phụ cấp quân nhân dự bị, có nguyện vọng nhận phụ cấp này qua tài khoản (thẻ ATM) mở tại tổ chức tín dụng và cơ quan chi trả phụ cấp có đủ điều kiện để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì ông Hiệp đề nghị bằng văn bản với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện để xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: sĩ quan dự bị , phụ cấp , quân sự