(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Mai Văn Lạng (mainhatle4@...), hiện nay ông Lạng và các giáo viên công tác tại trường THCS Thái Thuỷ, xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP. Ông Lạng hỏi, khi nào các giáo viên tại trường được hưởng chế độ này?

Tiếp nhận phản ánh này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BTC của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Nghị định 19/2013/NĐ-CP, Sở Tài chính Quảng Bình đã cân đối, cấp đủ kinh phí cho các trường ở các địa bàn của huyện Lệ Thuỷ được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đến nay một số trường ở địa bàn huyện Lệ Thuỷ chưa thực hiện chi trả cho đối tượng được hưởng, trong đó có trường THCS Thái Thuỷ. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, làm rõ lý do và trả lời kết quả.

Chinhphu.vn