(Chinhphu.vn) - Trước đây em gái của ông Nguyễn Văn Ngọc (Hà Tĩnh) làm hợp đồng tại một đơn vị sự nghiệp công lập, có đóng BHXH, tháng 2/2019 chuyển về doanh nghiệp tư nhân và đóng tiếp BHXH ở đó. Nay em gái ông Ngọc nghỉ việc ở doanh nghiệp để quay về đơn vị sự nghiệp cũ. Ông Ngọc hỏi, thủ tục để tiếp tục đóng BHXH như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 23 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì hồ sơ đăng ký, điều chỉnh lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN là Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu 02-TS).

Trường hợp em gái của ông đã nghỉ việc và ngừng tham gia BHXH bắt buộc tại một doanh nghiệp tư nhân, sau đó làm việc và tham gia BHXH tại đơn vị sự nghiệp công lập trước đây đã làm việc thì đơn vị có trách nhiệm lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) để báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đóng BHXH , BHYT , BHTN