(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Tuyết Nhung (nhunglyvn@...) làm việc tại công ty may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu lao động, nên công ty tuyển người chưa có tay nghề vào đào tạo nghề để làm việc sau khi học nghề. Công ty ký hợp đồng học nghề 3 tháng với mức lương thoả thuận.

Sau khi kết thúc thời gian học nghề, công ty ký hợp đồng có thời hạn 12 tháng cho người lao động. Bà Nhung hỏi, công ty thực hiện như vậy có đúng quy định không? Trong hợp đồng học nghề, tập nghề mức lương công ty trả có bao gồm các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người học nghề không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Nhung như sau:

Căn cứ Điều 61, Điều 62 Bộ Luật Lao động năm 2012, việc học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề thực hiện như sau:

Người sử dụng lao động khi tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động, hai bên đều phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Nghề đào tạo;

- Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

- Chi phí đào tạo;

- Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

- Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

- Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Vấn đề bà Trần Thị Tuyết Nhung hỏi: Căn cứ quy định nêu trên, do nhu cầu lao động, công ty được phép tuyển người chưa có tay nghề vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình. Nội dung chủ yếu của hợp đồng đào tạo nghề bao gồm thời hạn đào tạo; thoả thuận về mức lương nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách; thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo. Như vậy, nội dung hợp đồng đào tạo nghề mà công ty đã ký với người học nghề như bà Nhung nêu là đúng pháp luật.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, khoản 3 và khoản 4, Điều 2 Luật BHXH, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng với người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Luật BHXH không có quy định về BHXH, BHTN bắt buộc đối với người học nghề theo hợp đồng đào tạo nghề. Tuy nhiên, đối với người học nghề theo hợp đồng đào tạo nghề công ty có thể hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện.

Sau thời gian học nghề, khi người lao động được ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng như công ty đã cam kết, thì phải tham gia BHXH bắt buộc, Công ty và người lao động phải đóng BHXH , BHTN, BHYT theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.