(Chinhphu.vn) – Ông Trần Đức Quân (tranducquancnttskpt@...) hỏi: Vợ tôi làm việc và tham gia đóng BHXH đầy đủ tại 1 công ty. Sắp tới, nếu công ty vợ tôi bị phá sản thì vợ tôi sẽ được hưởng chế độ BHXH như thế nào?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH thì trong trường hợp công ty của vợ ông Quân trước khi phá sản vẫn thực hiện đóng BHXH theo đúng quy định thì khi công ty phá sản quyền thụ hưởng BHXH của vợ ông Quân vẫn được đảm bảo.

Nếu vợ ông Quân đã đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH thì được giải quyết hưởng lương hưu. Trường hợp chưa đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu thì được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH để tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc khi thuộc đối tượng hoặc tham gia BHXH tự nguyện nếu có nguyện vọng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp nợ đóng BHXH

- Loại hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc

- Đơn vị còn nợ BHXH, có được hưởng chế độ hưu?

- Ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên phải đóng BHXH

- Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Từ khóa: BHXH , BHXH tự nguyện