(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn thêm đối với việc xác định các tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân, làm cơ sở thi hành án.

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Tiền Giang, hiện nay cơ quan thi hành án gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thi hành án đối với các tài sản này, nhất là đối với các tài sản có giá trị lớn như quyền sở hữu, quyền sử dụng đất. Ngoài ra, đây cũng là khó khăn của ngành Ngân hàng trong việc thực hiện thu hồi vốn đối với các khoản nợ vay của ngân hàng.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang như sau:

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành.

Theo đó, Dự thảo Luật sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân như: quy định rõ hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng.

Quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ, chồng được tặng cho riêng, được thừa kế riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 
Trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ, chồng thì tài sản đó vẫn là tài sản chung của vợ chồng, nếu vợ, chồng cho rằng đó là tài sản riêng của mình thì phải có chứng cứ.
 
Tài sản mà vợ chồng được chuyển nhượng, chuyển đổi từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ, chồng; nếu vợ hoặc chồng cho rằng tài sản đã được nhập vào tài sản chung thì phải có chứng cứ về sự thoả thuận của vợ, chồng; nếu vợ chồng có thoả thuận thì tài sản chung, tài sản riêng của họ sẽ được xác định theo thoả thuận....

Bộ Tư pháp ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên thực tế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tài sản , hôn nhân