(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Thi Thiên Hương (Quảng Nam) đã nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho cơ quan BHXH. Các chế độ đều được giải quyết, tuy nhiên, đối với chế độ thai sản, cơ quan BHXH cho biết, khi người lao động hết thời hạn nghỉ sinh và đi làm thì mới được giải quyết. Bà Hương hỏi, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì “Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc”.

Như vậy, khi đã lập hồ sơ đầy đủ theo quy định, bà có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động để chuyển cơ quan BHXH giải quyết mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp thai sản , BHXH