(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Chính Nghĩa, trên giấy BHYT có ghi nơi đăng ký KCB ban đầu thường là bệnh viện gần nhất, ở nông thôn thường là bệnh viện huyện, nhưng khi bệnh nhân đi KCB vẫn phải có giấy giới thiệu của trạm y tế xã, hoặc của cơ quan. Ông Nghĩa hỏi, như vậy có phải vẫn gây phiền hà không và có thể bỏ thủ tục này được không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời ông Nghĩa như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHYT, người tham gia BHYT khi có nhu cầu khám chữa bệnh cần đến cơ sở y tế đã đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và được ghi trên thẻ BHYT (trừ trường hợp cấp cứu có thể đến bất kỳ cơ sở y tế nào) để được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định mà không cần phải giấy giới thiệu chuyển tuyến. Trường hợp phải chuyển tuyến theo yêu cầu chuyên môn, người bệnh sẽ có giấy giới thiệu của nơi chuyển đi.

Cũng theo quy định của Luật BHYT, từ ngày 1/1/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Chinhphu.vn