(Chinhphu.vn) - Công việc của bà Trần Thị Thơ (Tây Ninh) là nhận hàng quần áo để may gia công, thu nhập mỗi tháng từ 3-4 triệu đồng. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên 3 tháng nay bà không có thu nhập và hiện đang nuôi con nhỏ.

Bà Thơ đã làm đơn xin hỗ trợ nhưng trường hợp của bà không đủ điều kiện được nhận. Bà Thơ đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giúp đỡ mẹ con bà vì hoàn cảnh đang rất khó khăn.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Qua xác minh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Dầu trả lời như sau: Căn cứ đối tượng áp dụng tại Mục 2, Điều 1 của Quyết định 15/2021/QĐ-UBND, ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trường hợp của bà Trần Thị Thơ là không đúng đối tượng để được nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, căn cứ theo Quyết định 17/2021/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trường hợp của bà Trần Thị Thơ là đủ điều kiện để được hỗ trợ.

Hiện xã Thanh Phước đã liên hệ, hướng dẫn bà Trần Thị Thơ làm hồ sơ theo mẫu 01a và đã nhận hồ sơ chuẩn bị họp xét gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để bà Trần Thị Thơ được hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: lao động tự do , hỗ trợ