(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Tiền Giang đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện BHYT theo hộ gia đình, tạo điều kiện để thủ tục cho cá nhân tham gia BHYT theo hộ gia đình được thông thoáng hơn, nhất là hộ gia đình có người đi làm ăn xa hơn 6 tháng.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang như sau:

Đối với giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, ngày 10/6/2016, tại Công văn số 1018/TTg-KGVX Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, bảo đảm trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT, phổ biến để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia BHYT, thông báo thu hồi việc giảm trừ mức đóng nếu hết năm tài chính mà các thành viên của hộ gia đình đó vẫn không tham gia đầy đủ.

Để tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho người dân tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, Bộ Y tế đã có Công văn số 3638/BYT-BH ngày 29/5/2015 gửi BHXH về việc đơn giản hóa thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Ngày 8/6/2015, BHXH Việt Nam cũng đã có Công văn số 2085/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó hướng dẫn về việc đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết. Theo đó, hộ gia đình tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai thành viên trong hộ gia đình, không bắt buộc người tham gia BHYT theo hộ gia đình phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ để chứng minh về đặc điểm nhân thân đối tượng, về sự tham gia BHYT của thành viên hộ gia đình.

Đối với trường hợp hộ gia đình có người đi làm ăn xa hơn 6 tháng họ mua BHYT chung với hộ gia đình muốn thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho phù hợp với nơi học làm ăn và sinh sống thì người đó mang thẻ BHYT đến cơ quan BHXH nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT để đăng ký lại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu phù hợp với nơi cư trú mà người đó đang lao động và sinh sống.

Đối với việc khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT, theo quy định tại Khoản 4, Điều 22 của Luật BHYT, kể từ ngày 1/1/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , hộ gia đình