(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Trần Văn Châu (Bình Dương) có người lao động sinh ngày 5/7/1955, đến ngày 31/7/2015 đủ tuổi nghỉ hưu. Công ty làm thủ tục nghỉ chế độ như quy định và sẽ ký hợp đồng lao động xác định thời hạn mới với lao động này từ ngày 1/8/2015.

Ông Châu muốn biết, việc áp dụng thời giờ làm việc đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu được thực hiện như thế nào? Hợp đồng lao động ký từ ngày 1/8/2015 có được áp dụng rút ngắn 1 giờ làm việc/ngày không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Trần Văn Châu như sau:

Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định: “thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu” được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương. 

Theo như ông trình bày tại câu hỏi, người lao động sinh ngày 5/7/1955 đã làm thủ tục nghỉ hưu vào ngày 31/7/2015 (nghỉ hưu đúng tuổi), sau đó tiếp tục ký thêm hợp đồng lao động. Thời gian từ ngày 31/7/2015 về trước thì người lao động này không phải lao động cao tuổi nên không phải đối tượng quy định tại khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP.

Thời gian từ ngày 1/8/2015 thì người lao động này là người lao động đã nghỉ hưu nên cũng không phải đối tượng khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP nêu trên, nhưng là người lao động cao tuổi, nếu ký hợp đồng tiếp thì “được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian” theo quy định khoản 2 Điều 166 Bộ luật Lao động.

Chinhphu.vn