(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Tuệ (nguyenvantueit@...) có quyết định thôi việc từ ngày 20/3/2013, đăng ký thất nghiệp ngày 21/3/2013 và có hẹn với BHXH quận Bình Tân nộp hồ sơ hưởng trợ cấp trước ngày 11/4/1013, nhưng do Công ty ông khai sai thông tin trên sổ BHXH nên ông không hoàn tất được hồ sơ.

Ông Tuệ muốn được biết ông có được đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lại không và phải làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2013 quy định: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động (quy định này thay cho quy định trước đây là trong thời hạn 7 ngày làm việc).

Với quy định nêu trên, ông Tuệ có quyết định thôi việc kể từ ngày 20/3/2013, được đăng ký thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thôi việc. Tuy nhiên, trường hợp của ông Tuệ do đã đăng ký thất nghiệp từ 21/3/2013 và có hẹn nộp hồ sơ hưởng BHTN trước ngày 11/4/1013, nên ông cần trực tiếp liên hệ với nơi đã đăng ký thất nghiệp để được hướng dẫn cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Thời hạn đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

- Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

- Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ khóa: Bảo hiểm thất nghiệp , 127/2008/NĐ-CP , 100/2012/NĐ-CP