(Chinhphu.vn) – Tiếp thu ý kiến của ông Nguyễn Trọng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam để có giải pháp tăng thời lượng truyền, phát sóng các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, đời sống của cộng đồng và người dân.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Trọng Bình (Quảng Ninh) gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ, mục dự báo thủy triều các khu vực trong bản tin 5 giờ sáng hàng ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam rất có ích cho ngư dân và nông dân vùng ven biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây trong bản dự báo thủy văn biển không còn mục này nữa.

Ông Bình mong muốn bản tin 5 giờ sáng tiếp tục báo mức thủy triều để giúp người dân thuận lợi trong hoạt động ngư nghiệp và trồng rau màu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang triển khai thực hiện công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, trong đó có ban hành các bản tin dự báo khí tượng thủy văn biển theo đúng quy định của Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Các thông tin dự báo, cảnh báo này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông khác để truyền, phát tới cộng đồng và người dân.

Ngoài việc bắt buộc phải truyền, phát đầy đủ nội dung các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật, việc lựa chọn thông tin, yếu tố dự báo khí tượng thủy văn thông thường và thời gian truyền phát sóng phụ thuộc vào các nội dung do cơ quan báo, chí, truyền thông khai thác sử dụng và đăng tải.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của ông Nguyễn Trọng Bình, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường ban hành các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, trong đó có dự báo thời tiết thủy văn biển (bao gồm thông tin về dự báo thủy triều); đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam để có giải pháp tăng thời lượng truyền, phát sóng các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, đời sống của cộng đồng và người dân.

Chinhphu.vn