(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV, cử tri các tỉnh, thành phố: An Giang, Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long, Hà Nội, đề nghị đơn giản hóa thủ tục chuyển viện, khám, chữa bệnh bằng BHYT, đồng thời có chính sách cho thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Đơn giản hóa thủ tục chuyển viện là một trong các nội dung trong đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT đã được Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện từ nhiều năm nay. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB, người bệnh sẽ được chuyển viện đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp nếu cơ sở khám chữa bệnh đang điều trị cho bệnh nhân không đáp ứng được.

Thủ tục chuyển viện hiện nay đã được đơn giản hóa rất nhiều. Trước đây khi chuyển đi các cơ sở khám chữa bệnh khác thì ngoài hồ sơ bệnh án, còn cần phải có giấy chuyển viện của các cơ sở khám chữa bệnh mà người bệnh đã điều trị trước đó, hiện nay, chỉ cần giấy chuyển viện của cơ sở trực tiếp chuyển người bệnh đi.

Bên cạnh đó, theo quy định của Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, hiện nay có 62 loại bệnh, nhóm bệnh trong danh mục bệnh cần điều trị dài ngày chỉ cần giấy chuyển viện 1 lần mà được sử dụng 1 năm.

Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để ngày càng đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT, trong đó có thủ tục chuyển viện.

Về đề nghị thông tuyến khám chữa bệnh: Theo quy định của Luật BHYT, từ ngày 1/1/2016 thực hiện thông tuyến huyện và từ ngày 1/1/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh trên toàn quốc. Bộ Y tế sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện hiệu quả của việc thông tuyến khám chữa bệnh trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện thông tuyến sớm hơn so với quy định của Luật BHYT.

 Chinhphu.vn