(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của các ông, bà Bùi Văn Minh, Đỗ Thị Hải, Trần Thị Bưởi (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) liên quan đến việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013 của huyện Kbang.

Ảnh minh hoạ

Các ông, bà Bùi Văn Minh, Đỗ Thị Hải, Trần Thị Bưởi đều được ký hợp đồng làm công tác lao động-thương binh và xã hội của huyện Kabng từ nhiều năm nay và được cử đi học lớp Trung cấp hệ tại chức theo nguồn ngân sách của tỉnh. Tháng 11/2013, UBND huyện Kbang tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, tuy nhiên các ông, bà này đều không trúng tuyển.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Minh, bà Hải và bà Bưởi đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thoả đáng nguyện vọng được bố trí vào chức danh công chức theo chuyên ngành được đào tạo.

Tiếp nhận phản ánh này, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai có ý kiến phản hồi như sau:

Bà Đỗ Thị Hải làm công tác Văn hoá - Xã hội tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang theo hình thức hợp đồng lao động từ ngày 15/9/2010. Ngày 26/10/2010, bà Hải đã được UBND huyện cử đi học lớp Trung cấp Lao động xã hội tại tỉnh Gia Lai, tốt nghiệp ngày 27/6/2012.

Bà Trần Thị Bưởi làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội xã Lơ Ku, huyện Kbang theo hình thức hợp đồng lao động từ 1/11/2009. Ngày 6/10/2010, bà Bưởi đã được UBND huyện cử đi học lớp Trung cấp Lao động xã hội tại tỉnh Gia Lai, tốt nghiệp ngày 27/6/2012.

Trong đợt tuyển công chức cấp xã của huyện Kbang tháng 11/2013, bà Hải và bà Bưởi đăng ký dự tuyển chức danh Văn hoá - Xã hội xã. Tại Điều 1 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 3/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai bổ sung Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, quy định, thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển xếp dưới điểm b.5 và trên điểm b.6 của điểm b, khoản 3, điều 13 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh... được hợp đồng để làm công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn của chức danh công chức cần tuyển ít nhất đủ từ 12 tháng trở lên trước khi cơ quan, đơn vị cử đi học và đã tốt nghiệp các lớp có trình độ từ trung cấp trở lên do tỉnh mở từ nguồn ngân sách của tỉnh...

Bà Hải và bà Bưởi được hợp đồng làm việc chưa đủ 12 tháng trước lúc UBND huyện cử đi học nên không thuộc diện ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã.

Ưu tiên người tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, loại giỏi

Trường hợp ông Bùi Văn Minh, là cán bộ không chuyên trách làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội xã Tơ Tung, huyện Kbang từ 4/1/2005. Ngày 6/10/2010, ông Minh đã được UBND huyện cử đi học lớp Trung cấp Lao động xã hội tại tỉnh Gia Lai, tốt nghiệp ngày 27/6/2012.

Ông Minh đăng ký dự tuyển chức danh Văn hoá - Xã hội xã Tơ Tung. Nhu cầu vị trí cần tuyển chức danh này là 1 người, danh sách đăng ký dự tuyển là 2 người, trong đó có trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại giỏi, trường công lập.

Theo điểm b khoản 3 điều 13 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND, ưu tiên tuyển dụng trước những người có chuyên ngành phù hợp với vị trí, chức danh công chức cần tuyển trong số những người trúng tuyển theo thứ tự: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Người có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ; Người tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên (các trường công lập)...

Như vậy, theo quy định trên, ông Minh có thứ tự ưu tiên sau trường hợp tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, loại giỏi (trường công lập) nên không trúng tuyển là đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tuyển dụng công chức xã , ưu tiên